Ciutats Creatives de la Música

La Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO treballa per a promocionar la cooperació amb i entre ciutats on la creativitat és un factor estratègic per al seu desenvolupament urbà sostenible.

Aquest lloc web presenta les Ciutats de la Música i els projectes clau que es duen a terme en elles. Al mateix temps, serveix com a invitació per a cooperar, comunicar i promocionar més activitats en la xarxa.