Història Musical

Durant més de 2.000 anys d’història, Llíria i la música han conviscut en una harmonia perfecta. Per a entendre la història de la ciutat és imprescindible entendre la seua vinculació amb la música.

Lliria des de la
antiguitat

Els músics edetans tocant instruments de vent tipus flauta de doble canya o aulós grec desplaçant-se que apareixen representats en la ceràmica ibèrica recuperada en el jaciment arqueològic del Tossal de Sant Miquel i exposada en el Museu de Prehistòria de València, són la primera mostra de música de la història de la Comunitat Valenciana.

Aquestes representacions de l’Antiguitat i els trobadors i joglars medievals tocant instruments de corda i percussió representats en el cassetonat mudèjar de l’església de la Sang són, sens dubte, la base de les actuals societats musicals de Llíria.

La ben merescuda reputació de Llíria com a ciutat musical es remunta al segle III-II a. C., evidenciada pels gots ceràmics ibèrics decorats amb músics i ballarins trobats al Tossal de Sant Miquel.

Amb el pas del temps, la música va anar calant a la ciutat i, en el segle XVIII, trobem una clara vinculació de la música amb el convent dels franciscans i el dels trinitaris.

Però és en el segle XIX, en 1819, quan es produeix una fita històrica amb la creació de les primeres bandes civils d’Espanya (Banda Primitiva), que encara hui continuen actives.

Durant la dècada dels anys ‘60 del segle XX, les bandes van introduir instruments de corda, convertint-se en orquestres simfòniques. A més, van aparéixer les primeres associacions musicals que es coneixen en la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, l’educació musical ha sigut sempre un pilar fonamental del sector musical. En 1993, es va posar en marxa el Conservatori Professional de Música de Llíria, que és un centre públic municipal, i en 1997, va tindre lloc una important iniciativa educativa, pionera a nivell nacional, que va ser la creació del primer centre docent d’Espanya que integrava la música en els estudis primaris.

Aquest era el Centre Integrat d’Ensenyaments Musicals (CIEM) La Va unir Musical que va utilitzar l’innovador mètode “Gabou” per a combinar l’aprenentatge de tots dos ensenyaments.

Després de 200 anys d’intensa vida musical, i a causa de: el seu reconeixement nacional, el volum significatiu d’alumnes que actualment estan estudiant música, la seua rica historia musical i tradició, l’animada escena musical, i l’important associacionisme existent entorn del sector musical, Llíria ha sigut designada per les Corts Valencianes a l’octubre de 2018 com la “Ciutat Valenciana de la Música” per unanimitat de tots els partits polítics.