Xarxa UNESCO de Ciutats Creatives

La Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO s’esforça per a promocionar la cooperació amb i entre ciutats la identitat musical de les quals és un factor estratègic i vital per a un desenvolupament urbà sostenible.

La Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, creada en 2004, pretén consolidar la cooperació amb i entre les ciutats la creativitat de les quals ha sigut reconeguda com un factor estratègic per al desenvolupament sostenible pel que fa a aspectes econòmics, socials, culturals i mediambientals.

Unint-se a la Xarxa, les ciutats donen compte del seu compromís a compartir les millors pràctiques, establint relacions que promouen la creativitat i les indústries culturals, reforçant la participació en la vida cultural i integrant la cultura en plans de desenvolupament urbà. La Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO cobreix set àmbits de creativitat: Artesania i Art Popular, Disseny, Cinema, Gastronomia, Literatura, Arts Digitals i Música.

Descobrix Llíria

Objectius

Àrees d'acció

La Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, creada en 2004, pretén consolidar la cooperació amb i entre les ciutats la creativitat de les quals ha sigut reconeguda com un factor estratègic per al desenvolupament sostenible pel que fa a aspectes econòmics, socials, culturals i mediambientals.

Unint-se a la Xarxa, les ciutats donen compte del seu compromís a compartir les millors pràctiques, establint relacions que promouen la creativitat i les indústries culturals, reforçant la participació en la vida cultural i integrant la cultura en plans de desenvolupament urbà. La Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO cobreix set àmbits de creativitat: Artesania i Art Popular, Disseny, Cinema, Gastronomia, Literatura, Arts Digitals i Música.